Chưa được phân loại

Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa 154 thủ tục hành chính

UBND Thành phố đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 154 thủ tục hành chính, bao gồm 43 TTHC lĩnh vực nội vụ, 23 TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao, 11 TTHC lĩnh vực du lịch, 77 TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 lĩnh vực Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành phố.

Theo đó, thông qua phương án đơn giản hóa năm 2019 đối với 154 thủ tục hành chính (TTHC), bao gồm 43 TTHC lĩnh vực nội vụ, 23 TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao, 11 TTHC lĩnh vực du lịch, 77 TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND Thành phố giao các Sở, ban, ngành: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt tại quyết định này, trình Chủ tịch UBND thành phố; dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa.

Dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của từng TTHC đã được đơn giản hóa để phục vụ triển khai phần mềm 3 cấp dùng chung của Thành phố.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *