Văn hoá đời sống

Tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số năm 2020

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 164/VHCS-BCĐ gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số năm 2020”.

Công tác truyền thông dân số năm 2020 tập trung vào 3 nhóm đối tượng. Ảnh minh họa

Theo đó, căn cứ Công văn số 109/TCDS-TTGD ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về việc định hướng thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2020, Cục Văn hóa cơ sở (Thường trực Ban Chỉ đạo dân số AIDS và các vấn đề xã hội Bộ VHTTDL) đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền theo chủ đề, thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền do Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cung cấp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức lồng ghép các chương trình hoạt động, thể thao, du lịch và gia đình trong năm 2020 phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị, địa phương. Kết quả triển khai thực hiện gửi về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 28/12/ 2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, Tổng cục Dân số định hướng triển khai công tác truyền thông – giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2020 như sau:

Các hoạt động truyền thông năm 2020 tập trung vào tuyên truyền về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế – xã hội; duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Về quy mô dân số, đối với tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế: tiếp tục tuyên truyền các nội dung, thông điệp để giảm sinh nhằm đạt mức sinh thay thế bình quân trong toàn tỉnh; truyền thông về lợi ích của KHHGĐ, quy mô gia đình nhỏ, không đẻ sớm, không đẻ dày. Đối với những tỉnh đã đạt mức sinh thay thế hoặc dưới mức sinh thay thế: tuyên truyền các nội dung, thông điệp để mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, duy trì khoảng cách giữa các lần sinh, ổn định mức sinh…

Về cơ cấu dân số, Tổng cục Dân số yêu cầu truyền thông về thực trạng tỷ số giới tính khi sinh tại địa phương sẽ tập trung vào nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp thông qua việc tuyên truyền về Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình, nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Chú trọng truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tuyên truyền nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ y tế, chấm dứt tình trạng lạm dụng khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội

Tổng cục Dân số cũng đề nghị truyền thông mạnh mẽ về thích ứng với già hóa dân số và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục để mọi người dân nhận thức được già hóa dân số vừa là kết quả của phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua vừa là thách thức đối với phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Đồng thời tuyên truyền rộng rãi để mọi người hiểu được quyền và nghĩa vụ của người di cư, phát huy các yếu tố tích cực của quá trình di cư, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nơi đi và nơi đến, góp phần chăm sóc và nâng cao chất lượng dân số, nhất là vùng nhập cư.

Về nâng cao chất lượng dân số, tập trung tuyên truyền vận động mọi thanh niên trước khi kết hôn nên đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao. Nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.  Cung cấp các kiến thức về SKSS, sức khỏe tình dục để phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết và phòng tránh thai an toàn; tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc thai tốt để sinh con khỏe mạnh,…

Mục tiêu của công tác truyền thông dân số năm 2020  tập trung vào 3 nhóm đối tượng:

– Đối tượng tuyên truyền vận động gồm: Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý các cấp.

– Đối tượng truyền thông chuyển đổi hành vi gồm: Phụ nữ, nam giới và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; bà mẹ mang thai, bà mẹ mới sinh; vị thành niên và thanh niên; người cao tuổi; người cung cấp dịch vụ y tế; phụ nữ và nam giới thuộc nhóm dân di cư, dân tộc thiểu số, người khuyết tật…

– Đối tượng huy động cộng đồng gồm: Các tổ chức chính trị – xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, gia đình, trưởng tộc, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo; các tổ chức phi chính phủ, những người nổi tiếng trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

H.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *