Tin tức - Sự kiện

Huyện Thanh Trì có  95 làng, tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa

 Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, năm 2016, huyện Thanh Trì có 109/110 làng, tổ dân phố đăng ký xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa. Nhân dân và cán bộ tại các thôn, làng, tổ dân phố đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối […]

 Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, năm 2016, huyện Thanh Trì có 109/110 làng, tổ dân phố đăng ký xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa.

Nhân dân và cán bộ tại các thôn, làng, tổ dân phố đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện với mức thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Các thôn, làng, tổ dân phố đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, kịp thời tuyên dương, khen thưởng các thầy cô giáo, các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập. Năm 2016, đã có 285 cá nhân tiêu biểu, 157 học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy, học được biểu dương, khen thưởng. Các thôn, làng, tổ dân phố đều giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt việc phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội.

Qua kết quả kiểm tram, đánh giá, bình xét, đến hết năm 2016, trên địa bàn huyện Thanh Trì có 95 thôn, làng, tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Trong đó có  5 tập thể giữ vững 9 năm, 12 tập thể giữ vững 6 năm, 11 tập thể giữ vững danh hiệu trong 3 năm.

Trao thưởng cho các đơn vị dạt danh hiệu văn hóa năm 2016

Lễ hội đình làng Yên Xá (xã Tân Triều) với nhiều nét văn hóa đẹp được người dân gìn giữ, phát huy

Hoàng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *