Sự kiện

Hội Báo toàn quốc 2016: Bức tranh toàn cảnh của Báo chí Việt Nam

Sáng 13/03, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2016 với chủ đề “Mừng Xuân mới, Mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Mừng đất nước 30 năm đổi mới”.

Văn nghệ chào mừng trong Lễ Khai mạc Hội báo toàn quốc 2016.
Văn nghệ chào mừng trong Lễ Khai mạc Hội báo toàn quốc 2016.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Hội báo hàng năm thay cho Hội báo Xuân toàn quốc 5 năm một lần, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với ban Tuyên giao Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức lần đầu tiên Hội báo toàn quôc 2016.
Với chủ đề “Mừng Xuân mới, Mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Mừng đất nước 30 năm đổi mới”, Hội báo toàn quốc 2016 là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân và các sự kiện lớn trong năm 2016, như: Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 2016-2021; Kỷ niệm 30 năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới, trong đo có đổi mới báo chí (1986-2016); kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, 66 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu và đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc 2016.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu và đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc 2016.

Hội báo toàn quốc 2016 khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Hội báo toàn quốc 2016 không chỉ là diễn đàn để các nhà báo giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ, công tác hội mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, đối thoại giữa những người làm báo với công chúng báo chí nhằm khích lệ giới báo chí thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội…

Lễ cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2016.
Lễ cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2016.

Các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2016 sẽ góp phần tăng thêm sự gắn bó mật thiết giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tang lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa và con người Việt Nam như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề ra.
Hội báo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của hơn 400 cơ quan báo chí cả nước, 23 Khối báo chí Trung ương và 12 Cụm báo chí địa phương, trưng bày hơn 700 ấn phẩm báo Xuân, báo chí về chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII, gồm báo Tết Dương lịch, báo Tết Bính Thân, số tất niên, tân niên, gần 100 chương trình phát thanh, truyền hình và các số báo đặc biệt tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng, về 30 năm đất nước đổi mới. Đây thực sự là một cuộc hội tụ nghề nghiệp, văn hóa, tinh thần rất ấn tượng của giới báo chí Việt Nam.

Các lãnh đạo tham quan từng khu trừng bày của các Khối, Cụm báo chí.
Các lãnh đạo tham quan từng khu trừng bày của các Khối, Cụm báo chí.

Hội báo toàn quốc 2016 là bức tranh toàn cảnh sống động của báo chí Việt Nam với các loại hình báo chí, nhiều ấn phẩm, sản phẩm báo chí có hình thức đẹp, nội dung phong phú, thiết thực. Ngoài hoạt động trưng bày các ấn phẩm báo xuân và báo chí tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XII, về 30 năm đất nước đổi mới, Hội báo còn có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích khác như: hội thảo nghiệp vụ, giao lưu giữa lãnh đạo một số bộ, ngành với nhà báo và công chúng, triển lãm tranh trên báo, triển lãm ảnh báo chí. Với mục đích hướng về công chúng, tạo không khí phấn khởi, tươi vui của ngày hội, trong khuôn khổ của Hội báo còn có khu vực dành cho Hội sách, Hội chợ mini với sản vật từ nhiều vùng miền của đất nước, khu vực giao lưu ẩm thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, của chính các nhà báo và sinh viên các trung tâm đào tạo báo chí…

Khu trưng bày của Khối báo chí thuộc Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.
Khu trưng bày của Khối báo chí thuộc Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương phát biểu trong buổi lễ Khai mạc Hội báo đã khẳng định: “Hội báo toàn quốc là một hoạt động văn hóa truyền thống, một cách làm thiết thực và sáng tạo của Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội, tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới, chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mừng đất nước 30 năm đổi mới. Đây là hoạt động giàu chất trí tuệ, giàu chất văn hóa, làm sinh động, phong phú thêm đời sống báo chí; cũng là dịp biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí”.

Công chúng báo chí thực sự quan tâm đến ngày Hội báo.
Công chúng báo chí thực sự quan tâm đến ngày Hội báo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là diễn đàn rộng lớn của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhà báo cách mạng vĩ đại của chúng ta cũng đã khẳng định: “Nhà báo là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Để xứng đáng với lời dạy của Bác, xứng đáng với sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với sự tin yêu của nhân dân, nhà báo phải có trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, có trình độ văn hóa và nghiệp vụ. Lúc này hơn lúc nào hết, báo chí cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng, tính dân tộc và khoa học, tính nhân văn và tính quốc tế, vừa kiên định lập trường cách mạng, vừa có tinh thần hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin. Báo chí cần cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa các phong trào hành động cách mạng của nhân dân, phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, lấy cái tiên tiến, tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, lạc hậu; phê phán, đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu làm ảnh hưởng đên uy tín của Đảng và sự tồn vong của chế độ; kiên quyết đấu tranh phản bác những âm mưu và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.

Hội báo toàn quốc 2016 là ngày hội của những người làm báo và của cả công chúng báo chí.
Hội báo toàn quốc 2016 là ngày hội của những người làm báo và của cả công chúng báo chí.

Các sản phẩm báo chí được trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2016 là kết quả lao động đầy tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo của các nhà báo, phản ánh đầy đủ, sâu sắc những thành tựu phát triển đất nước, cũng như những nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2016 và những năm sau. Cùng với nhiều hoạt động bổ ích khác, Hội báo toàn quốc thực sự trở thành ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước.

Bảo Hân

Nguồn: Maskonline.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *