Văn hóa

Bàn giao Công trình cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa – Thể thao thị xã Sơn Tây

Việc đưa vào sử dụng công trình nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa – Thể thao Sơn Tây  đã hoàn thành. Các hạng mục của công trình đã xong, đủ điều kiện để bàn giao cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây quản lý, khai thác, sử dụng.

Chiều ngày 16/9/2023 Trung tâm văn hóa – Thể thao Sơn Tây phối hợp với Ban quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa – Thể thao thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị bàn giao để quản lý, sử dụng, vận hành khai thác Công trình.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký kết biên bản bàn giao để đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Sơn Tây. Đồng thời, đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo hành công trình trong thời gian quy định là 12 tháng. Việc đưa vào sử dụng công trình nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Công trình được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và những nội dung đã được phê duyệt; tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng trong quá trình thi công, kiểm tra và nghiệm thu; đảm bảo an toàn lao động, PCCC và vệ sinh môi trường, chất lượng đạt yêu cầu thiết kế. Hồ sơ quản lý chất lượng đã được thiết lập đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước và các cấp có thẩm quyền.

Phối cảnh công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao Sơn Tây 

Việc bàn giao để quản lý sử dụng, vận hành khai thác công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao Sơn Tây nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân và phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Sơn Tây.

Thanh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *