Gia đình

Ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm”Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020

Ngày 17/3/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Quyết định số 854/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020.

Gia đình, nơi của yêu thương và chia sẻ – Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai (năm thứ hai) thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí). Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.

Theo đó, tổ chức các hoạt động thí điểm tại 12 tỉnh/thành do Bộ VHTTDL chọn thí điểm, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm).

Ở cấp Trung ương: Bộ VHTTDL bố trí kinh phí, giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tiếp các hoạt động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí năm 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

Ở địa phương: Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa và Thể thao: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí tại địa bàn xã/phường thí điểm. Tập trung tuyên truyền vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Có thể lựa chọn hoạt động tuyên truyền trên đài phát thanh, tuyên truyền trực quan cổ động, hoặc sinh hoạt cộng đồng cho phù hợp với thực tế ở địa phương, đảm bảo hiệu quả cao. Thông điệp của năm nay là: Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!; Ông bà, cha mẹ mẫu mực; con, cháu thảo hiền!; Gia đình, nơi của yêu thương và chia sẻ!; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!; Vợ chồng chung thủy, nghĩa tình! Anh, chị, em hòa thuận, chia sẻ!

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí, các Sở còn có nhiệm vụ tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí dựa trên cơ sở các hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (năm 2019), tổ chức đánh giá tình hình thực hiện của các hộ gia đình đó theo các mẫu phiếu quy định.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng có kế hoạch tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương với các nội dung chủ yếu như:  Các tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên trong gia đình; các thông điệp truyền thông; tình hình địa phương triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí;  lồng ghép trong hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020,…

H.T

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *