Di sản – Bảo tồn

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Ngày 23/3/2017, trong công văn số 2747/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Van mieu
Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cuối năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có Văn bản số 3825 /SVHTT-VMQTG đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị lập quy hoạch với các nội dung chính như: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch; quy hoạch lộ trình, tuyến tham quan, hệ thống biển thông tin, chỉ dẫn đối với khách tham quan, nghiên cứu, đề xuất giải pháp đối với vấn đề giao thông, bãi đỗ xe… ; đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tham quan của khách du lịch đối với di tích, tác động môi trường, giải pháp kiểm soát ô nhiễm, xử lý các không gian cây xanh, mặt nước, tổ chức thu gom và vận chuyển rác thải;  nghiên cứu, đánh giá và đề ra các phương án bảo tồn, tu bổ các công trình cổ, các giá trị cảnh quan kiến trúc của di tích ; quảng bá, xúc tiến các giải pháp nâng cao ý thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cơ quan, khách tham quan trong việc bảo vệ, giữ gìn giá trị di sản.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám là đơn vị lập quy hoạch, thời gian thực hiện là năm 2017 với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám có tổng diện tích 54.331m2 (bao gồm các khu vực: Nội tự, vườn Giám và hồ Văn). Hàng năm có khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan di tích.

Tuy nhiên, cho đến nay, việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di tích vẫn chỉ tập trung vào khu vực Nội tự – nơi tiếp đón toàn bộ khách tham quan trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, khu Nội tự cũng chính là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, giáo dục, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật phục vụ các đoàn khách ngoại giao quốc tế, phục vụ khách tham quan..

Với bề dày lịch sử và chiều sau văn hóa, ngày 10/5/2012, Di tích lịch sử và kiến trúc Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *