Các loại hình khácĐẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao hình ảnh Thủ đô 

HNP – Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, trưởng đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Sở Ngoại vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất […]

HNP – Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, trưởng đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Sở Ngoại vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Vũ Đăng Định, sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy, công tác CCHC của Sở Ngoại vụ đã có bước chuyển biến rõ nét. Sở xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến quy trình giải quyết TTHC đảm bảo tinh gọn, đơn giản hóa… Trong năm qua, Sở đã kiến nghị UBND TP bãi bỏ 1 TTHC, giảm bớt 1 phòng chuyên môn, hiện số lượng TTHC của Sở còn 9 thủ tục và phấn đấu hết năm 2017 sẽ triển khai 7/9 TTHC đạt mức độ 3. Trong năm 2016, tổng số TTHC Sở tiếp nhận và giải quyết là 1.242 TTHC, trong đó 1.215 TTHC được giải quyết đúng hạn, đạt 97,8%. Quý I/2017, Sở tiếp nhận 180 TTHC, giải quyết đúng hạn 176 TTHC, đạt 98%.

 Đánh giá cao sự quyết tâm và kết quả CCHC của Sở Ngoại vụ, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá, mặc dù số lượng TTHC của Sở không nhiều, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hình ảnh Thủ đô với bạn bè trong nước và quốc tế.
 Đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, với vị trí là Thủ đô, trung tâm lớn về hợp tác và giao lưu quốc tế, từ đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ lớn đối với ngành Ngoại vụ. Chính vì thế, trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhận thức về vị trí, vai trò của mình để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với Thành phố trong lĩnh vực công tác ngoại vụ. Đặc biệt, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố để định hướng công tác đối ngoại; coi trọng công tác dự báo, nắm tình hình; nâng cao chất lượng các hoạt động hợp tác, đối ngoại của Thành phố cũng như các quận, huyện,… để thông qua hoạt động đối ngoại góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố.
 Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại vụ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, về hình ảnh người cán bộ ngoại vụ Thủ đô thật tiêu biểu, ấn tượng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh.
 Về công tác CCHC, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Sở Ngoại vụ không chỉ hướng đến xây dựng TTHC trực tuyến mức độ 3, mà phải phấn đấu lên mức độ 4 để mọi công việc, quy trình đều được giải quyết qua mạng. Tăng cường mối quan hệ với các sở, ban, ngành, quận, huyện trong triển khai nhiệm vụ; sắp xếp và bố trí lại bộ phận “một cửa” cho thật khoa học, khang trang. Cùng với đó, đẩy mạnh CCHC trong chính nội bộ, phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với tăng cường chế độ giao ban, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý Sở tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải cách TTHC theo hướng tinh gọn, thông thoáng, phân cấp trong công tác quản lý cán bộ đi nước ngoài.
Cổng GTĐT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *