Thể thao quần chúngĐẩy mạnh phong trào học sinh các trường phổ thông tập luyện môn Võ cổ truyền

Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào học sinh các trường phổ thông tập luyện môn Võ cổ truyền, Tổng cục TDTT đã ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn 03 bài Võ cổ truyền ‘Căn bản công pháp’ cho các cán bộ, HLV, giáo viên trên cả nước.

Tổng cục TDTT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn 03 bài Võ cổ truyền ‘Căn bản công pháp’ và phát triển phong trào tập luyện Võ cổ truyền trong các trường phổ thông năm 2018.


Theo đó, đối tượng tập huấn là cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến, mỗi lớp có khoảng 100-120 học viên, mỗi tỉnh, thành phố được cử 5-6 học viên (01 cán bộ TDTT của ngành Giáo dục và Đào tạo, 01 cán bộ TDTT ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 03-04 giáo viên các trường phổ thông) tham dự lớp tập huấn này.
Lớp tập huấn nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào học sinh các trường phổ thông tập luyện môn Võ cổ truyền, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực và giáo dục nhân cách, văn hóa truyền thống cho học sinh.
Theo Kế hoạch, địa điểm tổ chức tập huấn được diễn ra ở 3 khu vực: Phía Bắc tổ chức tại tỉnh Hải Dương, thời gian dự kiến từ ngày 09-15/7/2018; Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến từ ngày 17-23/9/2018; phía Nam tổ chức tại tỉnh Bình Dương, dự kiến từ ngày 22-28/10/2018.
Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về việc xây dựng kế hoạch phát triển phong trào tập luyện Võ cổ truyền cho thanh thiếu niên và học sinh trong các trường phổ thông; hướng dẫn phương pháp huấn luyện môn Võ cổ truyền; tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác phổ biến ba bài Võ cổ truyền “Căn bản Công pháp” cho học sinh các trường phổ thông và công tác phát triển môn Võ cổ truyền….
Lớp tập huấn thuộc Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020. Lớp tập huấn sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào học sinh các trường phổ thông tập luyện môn Võ cổ truyền, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực và giáo dục nhân cách, đạo đức, văn hóa truyền thống cho học sinh.

M.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *