Tin ngànhGia Lâm: Đẩy mạnh xã hội hóa hệ thống vườn hoa, sân chơi, ao hồ

Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm đang rất thiếu các khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, nhiều khu vực bị ô nhiễm môi trường, nhiều khu vực bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Công tác xã hội hóa đầu tư, duy tu duy trì các hệ thống vườn […]

Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm đang rất thiếu các khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, nhiều khu vực bị ô nhiễm môi trường, nhiều khu vực bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Công tác xã hội hóa đầu tư, duy tu duy trì các hệ thống vườn hoa, sân chơi, ao hồ tại các xã, thị trấn chưa được thực hiện có hiệu quả. Do đó, huyện đã xây dựng đề án xã hội hóa vườn hoa, sân chơi, ao hồ trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân, chỉnh trang bộ mặt đô thị và nông thôn.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc- cảnh quan huyện Gia Lâm

 Theo Đề án đầu tư, quản lý vườn hoa, sân chơi, ao hồ trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2017-2020, huyện đã đưa ra 5 mô hình đầu tư, khai thác, sử dụng và duy tu, duy trì vườn hoa, công viên hồ nước trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện rà soát quy hoạch chung, đề xuất những vị trí có quy hoạch là vườn hoa, công viên, hồ nước quy mô lớn trên địa bàn để kiến nghị UBND Thành phố cho phép kêu gọi đầu tư bằng các hình thức: Hiến tặng, BOT, PPP, khuyến khích các hình thức hiến tặng. UBND huyện tổ chức phê duyệt tổng mặt bằng các dự án đầu tư, khai thác và duy trì vườn hoa, sân chơi, hồ nước. Tạo điều kiện hoặc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng phía bên ngoài dự án.

UBND huyện tổ chức lập và thực hiện dự án đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành: UBND cấp xã tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc khai thác, duy tu, duy trì vườn hoa, sân chơi, ao hồ trên cơ sở cạnh tranh mức đóng góp cho ngân sách. Thời gian khai thác theo kết quả đấu thầu, tối đa không quá 05 năm. UBND cấp xã tổ chức lập và thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định theo quyết định của UBND huyện. Tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc khai thác dịch vụ, trên cơ sở cạnh tranh mức đóng góp cho ngân sách. Thời gian khai thác theo kết quả đấu thầu, tối đa không quá 05 năm. Thực hiện đấu thầu hoặc thực hiện đặt hàng công ích có giảm giá trên cơ sở định mức đơn giá của nhà nước. Thời gian thực hiện đặt hàng tối đa 05 năm.

Về hiệu quả xã hội, khi Đề án được triển khai sẽ góp phần quản lý đồng bộ, thống nhất hệ thống vườn hoa, công viên, hồ nước, có liên kết chặt chẽ giữa các giai đoạn: Đầu tư, khai thác, sử dụng, duy tu, duy trì; giải quyết được vấn đề không thống nhất giữa khai thác sử dụng với duy tu, duy trì… Đồng thời, giải quyết được tình trạng ngập úng cục bộ, cải thiện điều kiện về vệ sinh môi trường và cảnh quan kiến trúc đô thị. Chấm dứt được tình trạng lấn chiếm ao hồ, sử dụng sai mục đích, đảm bảo được diện tích ao, hồ. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, hộ dân về ý thức bảo vệ giữ gìn môi trường sống. Đảm bảo đô thị phát triển bền vững.

Dự kiến từ năm 2017-2020, huyện sẽ kêu gọi xã hội hóa 242 vị trí, trong đó: Vườn hoa 19 vị trí; Sân chơi 99 vị trí; Ao hồ 122 vị trí; đầu tư theo quy hoạch có thu hồi đất 2 vị trí. Kinh phí dự kiến đầu tư: 1.584,63 tỷ đồng, trong đó, đầu tư từ Ngân sách: 61,99 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn xã hội hóa: 1.527,37 tỷ đồng; Chi phí duy trì hàng năm 15,89 tỷ đồng.

Sân chơi là thiết chế văn hóa rất cần thiết dành cho trẻ em

 Hiện nay, hệ thống vườn hoa, sân chơi, ao hồ trên địa bàn huyện có số lượng ít, chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều ao hồ còn để hoang hóa gây ô nhiễm. Cụ thể: trên địa bàn huyện có tổng số 19 vườn hoa với tổng diện tích khoảng 5,83ha tại 8 xã, thị trấn. Về hệ thống sân chơi, có 24 vị trí sân chơi nằm trong khuôn viên nhà văn hóa tại 5 xã, thị trấn, diện tích khoảng 6,736ha. Tuy nhiên, hệ thống các sân chơi nhà văn hóa diện tích nhỏ hẹp, người dân đều tự đến vui chơi và tập luyện thể dục thể thao. Các sân chơi chưa được duy tu duy trì thường xuyên, các trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao, một số sân chơi đã bị hư hỏng, xuống cấp. Bên cạnh đó, còn có sân chơi là các khu đất công đang làm sân thể dục thể thao phục vụ khu vực dân cư: 67 vị trí/15 xã, thị trấn; diện tích khoảng 14,625ha. Các sân chơi là ô đất công cộng để nhân dân chơi thể thao chưa có đơn vị quản lý, đều do nhân dân tự tổ chức công tác duy tu, duy trì.

Hoàng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *