Nhà hát Lớn – “Vũ điệu Hoa Quỳnh” tái xuất

“Vũ điệu hoa Quỳnh” là vở rối đặc sắc do các nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Việt Nam dàn dựng lại và biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào lúc 20h ngày 28/10/2016.  Đây là vở diễn mà Nhà hát đã giành Huy chương vàng tại LHMR quốc tế Hà Nội 2015, trong đó, NSƯT Nguyễn […]

Ban lãnh đạo

 STT  THÔNG TIN     1  Đồng chí Tô Văn Động Ngày sinh: 01/01/1961 Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư  Đảng ủy – Giám đốc Sở Địa chỉ cơ quan: 47 Hàng Dầu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 04 39350343 Email: tovandong_sovhtt@hanoi.gov.vn     2  Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền Ngày […]

Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội

Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 513/QĐ-VHTT&DL, Ngày 15 tháng 06 năm 2009 A, Chức năng Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền […]

Thư viện Hà Nội

Thư viện Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 367/QĐ-VHTT&DL, Ngày 11 tháng 05 năm 2009 A, Chức năng: Thư viện Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại Hà […]

Trung tâm Thông tin – Triển lãm Hà Nội

Trung tâm Thông tin – Triển lãm Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 1259/QĐ-VHTT&DL, Ngày 22 tháng 12 năm 2009 A, Chức năng: Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của […]

Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 612/QĐ-VHTT&DL, Ngày 31 tháng 07 năm 2009 A, Chức năng: Bảo tàng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật lịch sử Thăng Long-Hà Nội. B, Nhiệm vụ: 1. Trình Giám đốc […]

Ban Quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò

Ban Quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò được thành lập theo Quyết định Số: 568/QĐ-VHTT&DL, Ngày 13 tháng 07 năm 2009 A, Chức năng Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò là đơn vị sự nghiệp văn hóa, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật liên quan […]

Ban Quản lý di tích – danh thắng Hà Nội

Ban Quản lý di tích – danh thắng Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 403/QĐ-VHTT&DL, Ngày 21 tháng 05 năm 2009 A, Chức năng:           Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về […]

Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám;

Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám được thành lập theo Quyết định Số: 531/QĐ-VHTT&DL, Ngày 30 tháng 06 năm 2009 Chức năng: Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng quản lý […]

Quỹ Văn hóa Hà Nội

Quỹ Văn hóa Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 572/QĐ-VHTT&DL, Ngày 16 tháng 07 năm 2009 A, Chức năng Quỹ Văn hóa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động có tính xã hội, có chức năng huy động mọi tiềm năng và nguồn lực từ các tổ chức […]

Báo Màn ảnh Sân khấu Hà Nội

Báo Màn ảnh Sân khấu được thành lập theo Quyết định Số: 1001/QĐ-VHTT&DL, Ngày 30 tháng 10 năm 2009 A, Chức năng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội là đơn vị chủ quản của Báo Màn ảnh và sân khấu Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo báo thực hiện […]

Nhà hát kịch Hà Nội

Nhà hát kịch Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 353/QĐ-VHTT&DL, Ngày 07 tháng 05 năm 2009 A, Chức năng Nhà hát Kịch Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu có chức năng biểu diễn nghệ thuật kịch nói; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật kịch nói. B, […]

Nhà hát chèo Hà Nội

Nhà hát chèo Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 506/QĐ-VHTT&DL, Ngày 17 tháng 06 năm 2009 A, Chức năng:           Nhà hát Chèo Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có chức năng biểu diễn nghệ thuật chèo; bảo […]

Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long

Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long được thành lập theo Quyết định Số: 463/QĐ-VHTT&DL, Ngày 17 tháng 06 năm 2009 A, Chức năng Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long là đơn vị sự nghiệp có thu có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, sưu tầm, bảo tồn và phát triển […]

Nhà hát Múa Rối Thăng Long

​Nhà hát Múa Rối Thăng Long được thành lập theo Quyết định Số: 352/QĐ-VHTT&DL, Ngày 07 tháng 5 năm 2009 A, Chức năng           Nhà hát Múa Rối Thăng Long là đơn vị sự nghiệp có thu có chức năng biểu diễn nghệ thuật múa rối (rối cạn và rối nước); sưu tầm, bảo tồn và […]