Tin tức - Sự kiệnHà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu […]

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm thực hiện tốt ba mục tiêu: bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi; bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trọng tâm là Chỉ thị số 05/CT-UBND Thành phố ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2017;

Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo trong công tác PCTT của Thành phố là chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra. Chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê, các điểm thường xuyên xảy ra úng ngập cục bộ ở địa phương, đơn vị để nhân dân biết.

Hà Nội có 18 điểm thường xuyên xảy ra úng ngập cục bộ, khi gặp trận mưa có lưu lượng mưa từ 50 mm/2h đến 100 mm/2h.

 Tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, bổ túc những kiến thức cơ bản, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập; vận động, tổ chức, hướng dẫn cho nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống lụt bão úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức tập huấn, hiệp đồng, thực hành triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão gây ra ngay từ đầu.

Trạm bơm Yên Sở

Tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều, kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh phòng, chống lụt bão, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi…từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn vị ở ven đê.

Biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố đê điều. Đồng thời, phê phán những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão úng ngập.

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan đầu mối, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền toàn Thành phố.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung triển khai tuyên truyền nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2017 phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, thông tin thường xuyên về tình hình thiên tai, phổ biến các biện pháp PCTT; thông tin về tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật PCTT; chỉ đạo phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở chú trọng thời điểm và chất lượng nội dung tuyên truyền đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi có thiên tai; lồng ghép chương trình giảng dạy ở các cấp học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền, phổ biến các biện pháp ứng phó với thiên tai giúp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ Thành phố tới cơ sở chủ động tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác chuẩn bị phòng, chống lụt bão, úng ngập, thiên tai.

Các báo, đài, bản tin của Thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp và các cơ quan liên quan mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh thường xuyên các hoạt động phòng, chống, lụt, bão, thiên tai; tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và TKCN của Thành phố.

Bảo Trân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *