biểu diễn đường phố

Câu hỏi:

một nhóm nhảy muốn tự tổ chức nhảy ở phố đi bộ một buổi diễn nhỏ để giao lưu vui vẻ và hoàn toàn tự nguyện để tạo không khí cuối tuần thì có cần viết giấy phép hoặc văn bản thông báo gì không ạ.

Được hỏi bởi tạ phan mỹ ngân Posted on
Trả lời:

Xin được trả lời câu hỏi của Quý công dân như sau:

Điều 15 Nghị đinh số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 và Nghị đinh số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ quy định:

  • Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng không phải đề nghị cấp giấy phép
  • Khi tổ chức ngoài phạm vi nôi bộ, phải thông báo bằng văn bản về mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn với Sở Văn hóa và Thể thao nơi biểu diễn ít nhất 05 ngày làm việc trược ngày biểu diễn.

Như vậy, việc biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại phố đi bộ nhất thiết phải có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao HN thông báo về mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn. Sở sẽ xem xét nội dụng chương trình biểu diễn và giải quyết tiếp nhận Thông báo theo quy định.