CẤP GIẤY PHÉP CUỘC THI ẢNH

Câu hỏi:

Kính gửi Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch thành phố Hà Nội.
tôi có một câu hỏi muốn được giải đáp:
Tôi muốn tổ chức một cuộc thi ảnh thì tôi có cần phải xin giấy phép gì không ạ,
Kính mong phía sở giúp tôi trả lời câu hỏi này
Xin chân thành cảm ơn

Được hỏi bởi PHAN VĂN TUẤN Posted on
Trả lời:

Phòng Quản lý Nghệ thuật trả lời công dân như sau:

Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày  01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động Nhiếp ảnh

Điều 9. Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

  1. Tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.
    2. Văn bản thông báo nêu rõ thông tin của tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, tên gọi, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh.
    3. Thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo
    a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam do các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tổ chức nước ngoài tổ chức;
    b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không thuộc quy định tại điểm a khoản này.