Hộ kinh doanh cá thể kinh doanh quán cafe chiếu phim cần xin giấy phép gì để được phép chiếu phim?

Câu hỏi:

Em mở một quán cafe (hộ kinh doanh), sắp tới em dự định kết hợp chiếu phim, phim HD cho khách đến uống cafe tại quán, em đang băn khoăn không biết cần phải xin giấy phép gì đề có thể chiếu phim tại quán được ạ. Rất mong sớm nhận được sự tư vấn của quý cơ quan.

Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thuỷ Posted on
Trả lời:

Phòng Quản lý Nghệ thuật – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trả lời câu hỏi của công dân như sau:

  1. Cơ sở pháp lý:
  • Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
  • Luật số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội khóa 12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.
  • Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 quy định: Các loại hình hoạt động của cơ sở Điện ảnh bao gồm Doanh nghiệp điện ảnh và đơn vị sự nghiệp điện ảnh.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật Điện ảnh số số 62/2006/QH11 quy định: Các loại hình hoạt động của cơ sở Điện ảnh bao gồm Doanh nghiệp điện ảnh và đơn vị sự nghiệp điện ảnh.

3. Điều kiện đối với cơ sở phổ biến phim

  • Phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của rạp chiếu phim theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (căn cứ Điều 32 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11)
  • Tổ chức chiếu phim phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc đã có quyết định phát sóng của người đứng đầu Đài Truyền hình, Đài phát thanh truyền hình (Điều 37 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11; khoản 9 Điều 1 Luật số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội khóa 12)
  • Đảm bảo tỷ lệ và thời gian chiếu phim Việt Nam, giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định của Chính phủ (Điều 15 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11)

Như vậy để được phổ biến phim đơn vị kinh doanh cần phải là một cơ sở Điện ảnh đánh ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên thì được phép tổ chức hoạt động.

Trân trọng!