Hộ kinh doanh có được xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật không

Câu hỏi:

Tôi đang kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh nước giải khát (cà fe). Hiện nay tôi muốn kinh doanh nước giải khát kèm theo có tổ chức ca nhạc. Vậy tôi muốn hỏi hộ kinh doanh có được xin cấp phép biểu diễn không? Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

Được hỏi bởi Trần Văn Hùng Posted on
Trả lời:

Phòng Quản lý Nghệ thuật – Sở VHTT trả lời công dân như sau:

-Điều 8 của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/ 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu quy định: Đối tượng biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (tại Khoản 1 Mục e) có chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

– Điều 12 Khoản 1 ghi rõ: Tổ chức, cá nhân tổ chức cho đoàn nghệ thuật, người Việt Nam biểu diễn nhằm mục đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát không bán vé thu tiền xem biểu diễn, không bán vé, thu tiền xem biểu diễn, không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng phải thực hiện các quy định có liên quan…..

Như vậy, hộ kinh doanh có được phép tổ chức ca nhạc tại trụ sở và làm thủ tục Thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn đến Sở Văn hóa và Thể thao- nơi tổ chức biểu diễn trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức;(Thông báo ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức; Tên bài hát, tác giả, ca sĩ biểu diễn)

– Thực hiện đúng nội dung các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;

– Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định; Bảo đảm âm thanh biểu diễn không quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;