Hộ kinh doanh yoga

Câu hỏi:

Gia đình tôi muốn thành lập một hộ kinh doanh để kinh doanh dạy yoga, Quý Sở cho hỏi:

1. Điều kiện kinh doanh Yoga áp dụng theo Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL về yoga hay Thông tư 16/2011/TT-BVHTTDL về thể dục thẩm mỹ?

2. Hộ kinh doanh có phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao hay không? (tôi đọc khoản 3 Điều 8 Nghị định 106/2016/NĐ-CP thì hiểu là hộ kinh doanh chỉ phải đáp ứng điều kiện, không phải xin Giấy chứng nhận như doanh nghiệp).

3. Hiện tại, việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động yoga thực hiện theo thủ tục như thế nào hay vẫn áp dụng theo thủ tục đối với hoạt động thể dục thẩm mỹ? Nếu áp dụng theo thủ tục đối với môn thẩm mỹ thì điều kiện phải đáp ứng (hỏi tại Câu 1) có bị ảnh hưởng không?

4. Các mẫu văn bản xin cấp GCN là mẫu tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP hay Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL (cụ thể là mẫu 2, 3 của Nghị định và mẫu 4, 6 của Thông tư)?

Kính mong sớm nhận được phản hồi của Quý Sở.

Tôi và gia đình chân thành cảm ơn!

Được hỏi bởi Vũ Hạnh Posted on
Trả lời:

Hộ kinh doanh có phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, trong khoản 3 Điều 8 Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh chỉ phải đáp ứng điều kiện, không phải xin Giấy chứng nhận như doanh nghiệp.
Môn Yoga đã ban hành Thông tư nhưng Bộ VHTTDL vẫn chưa công bố danh mục chuẩn hóa do vậy cơ quan thực hiện vẫn chưa áp dụng được.
Các mẫu văn bản xin cấp GCN là mẫu 2, 3  tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP