Hỏi nhờ tư vấn chuyên môn

Câu hỏi:

Kính chào anh chị.
Tôi làm việc ở UBND xã quản lý lĩnh vực TDTT
Mong anh chị cho tôi xin Văn bản Hướng dẫn số 644/SVHHDL ngày 30/3/2009 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về Tiêu chuẩn thi đua xây dựng đơn vị tiên tiến về Thể dục thể thao Thành phố Hà Nội (Hướng dẫn tự Chấm điểm cho cấp xã)
SDT 0986621282
mail: bvhxanghiahuong@gmail.com
Xin tran trọng cảm ơn.

Được hỏi bởi Nguyễn Hữu Vĩnh Posted on
Trả lời:

Phòng Quản lý Thể dục và Thể thao trả lời câu hỏi công dân như sau:

Đề nghị ĐC liên hệ với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì để xin văn bản hoạc đc Hồng Thúy chuyên viên phòng Quản lý TDTT sở văn hóa và Thể thao Hà Nội ĐT01668720342