THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

Câu hỏi:

Xin hỏi Sở Văn hóa Thể thao, doanh nghiệp của tôi muốn hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao với nhiều môn thể thao như Gym, Yoga, tennis,… vậy thì chúng tôi có cần chuẩn bị riêng giấy tờ cho từng môn thể thao hay không? Và chúng tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để được cấp giấy phép này.

Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Posted on
Trả lời:

Danh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao với nhiều môn thể thao như Gym, Yoga, Tennis,… vì vậy cần chuẩn bị riêng giấy tờ cho từng môn thể thao? Và các văn bản để xin cấp giấy chứng nhận, Bộ VHTTDL đã đưa lên mạng, doanh nghiệp trên cơ sở những môn hoạt động của mình có thể tìm hiểu trên mạng.(Cụ thể: không dùng từ Gym mà là môn Thể dục thể hình, Thể dục thẩm mỹ; Tennis; riêng Yoga chưa công bố do vậy chưa thực hiện.)