Thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thể thao

Câu hỏi:

Kính gửi Sở văn hóa và thể thao Tp Hà Nội.
Em muốn thành lập Công ty về huấn luyện, đào tạo môn Liễu Kiếm (Fencing), vậy em muốn xin cấp giấy phép đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ này thì bao gồm những thủ tục và điều kiện gì ạ?
Em xin chân thành cảm ơn!

Được hỏi bởi Nguyễn Ngọc Hùng Posted on
Trả lời:

Thưa Quý công dân!

Liễu kiếm là một nội dung nằm trong môn kiếm quốc tế. Hiện nay nhà nước chưa có thông tư hướng dẫn cho phép các công ty hoạt động về loại hình này, do vậy muốn hoạt động bạn phải chờ khi nhà nước có thông tư hướng dẫn. Trân trọng!