Xin cấp phép quảng cáo trên thùng xe tải

Câu hỏi:

Kính gửi Sở Văn Hoá và Thể Thao Hà Nội
Doanh nghiệp nước khoáng Cúc Phương muốn xin giấy phép quảng cáo trên thùng xe tải (dán decal lên 2 bên thùng xe). Kính mong Sở hướng dẫn giúp doanh nghiệp các thủ tục để thực hiện.
Xin chân thành cảm ơn.

Được hỏi bởi Nguyễn Tuấn Cường Posted on
Trả lời:

Căn cứ Luật Quảng Cáo và các văn bản Pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quảng Cáo; Phòng Quản lý Văn hóa – Sở Văn hóa trả lời như sau:

– Từ ngày 01/01/2013 Luật Quảng Cáo có hiệu lực, quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý Nhà nước về quảng cáo nhưng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 32 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012. Chủ phương tiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quảng cáo trên phương tiện giao thông.

  • Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại điều 12, 13, 15 Luật Quảng Cáo. Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quản lý nội dung quảng cáo bằng hình thức hậu kiểm
  • Diện tích bề mặt xe tải được thực hiện quảng cáo 50% diện tích 2 bên thùng xe tải

Trân trọng!