Tin ngànhHội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Động đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được trong năm 2017 của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao…

Ngày 12/1, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII tới toàn thể đảng viên; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Ban Chấp hành các đoàn thể và quần chúng ưu tú. Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tới dự.

Đồng chí Tô Văn Động- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Đồng chí Tô Văn Động – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị và truyền đạt 4 Nghị quyết chuyên đề và 1 Kết luận của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới và Kết luận số 20-KL/TW về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, đồng chí Giám đốc Sở đã tập trung truyền đạt, phân tích các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của ngành văn hóa, thể thao, từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản ngành văn hóa, thể thao cần thực hiện trong thời gian tới theo tinh thần nghị quyết.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Động đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được trong năm 2017 của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao; đồng thời yêu cầu trong năm 2018, toàn ngành cần tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; đẩy mạnh thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; nâng cao công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động lễ hội, quảng cáo và di sản…Đặc biệt, đồng chí giao nhiệm vụ cho đơn vị chức năng có các giải pháp để thể thao Hà Nội phấn đấu đạt thành tích giành vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018 tổ chức tại Hà Nội.
Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Trương Minh Tiến, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở đã trình bày Báo cáo công tác đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, công tác đảng năm 2017 của Đảng ủy Sở đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; năm 2018, Đảng ủy Sở tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn trọng tâm, đẩy mạnh công tác tư tưởng, chính trị và xây dựng Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đình Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *