Văn hóa cơ sởHuyện Thanh Oai: Triển khai công tác văn hóa, thông tin năm 2018

Vừa qua, UBND huyện Thanh Oai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.


Đồng chí Phạm Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội tặng cờ cho các đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao huyện Thanh Oai

Năm 2017, công tác văn hóa, thông tin được huyện Thanh Oai triển khai nghiêm túc. Huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô. Công tác xã hội hóa được tăng cường với nguồn kinh phí huy động lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Trong công tác bảo tồn di sản văn hóa và phát huy giá trị di tích, huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn, ban quản lý các di tích về công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, xin chủ trương tu sửa cấp thiết 28 di tích; trình các cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng cấp quốc gia 3 di tích; đề nghị nâng cấp di tích đền Nội (Bình Đà) lên thành di tích cấp quốc gia đặc biệt, lập quy hoạch không gian lễ hội Bình Đà; thẩm định 7 hồ sơ đủ điều kiện để xem xét công nhận nghệ nhân ưu tú…Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được triển khai đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Tham gia hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày tại lễ hội đền Hùng, Đoàn nghệ nhân xã Tân Ước đã giành 01 giải nhất giã bánh dày và 1 giải nhì gói, nấu bánh chưng.
Trong công tác quản lý hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, huyện đã tiếp nhận 13 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố đến biểu diễn tại huyện. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước hoạht động biểu diễn nghệ thuật quần chúng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, đặc biệt là việc kiểm tra, xử lý các bảng quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo rao vặt vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn hành lang giao thông và mỹ quan đô thị. Phối hợp triển khai xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn tại phố Kim Bài, tiến tới nhân rộng ra các xã trong toàn huyện.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được huyện triển khai sâu rộng, kết quả, có 46 làng đạt danh hiệu “làng văn hóa”, nâng tổng số “Làng văn hóa” trên địa bàn huyện lên 93/118 làng, đạt 98,93% kế hoạch thành phố giao; 52 cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, nâng tổng số “Đơn vị văn hóa” trên toàn huyện lên 62/150 đơn vị, đạt 41,3%; có 01 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và có thêm 01 xã đạt danh hiệu ”Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Năm 2018, huyện phấn đấu có 87,7% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 80% làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 80% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; tăng thêm 2 làng đạt làng văn hóa sức khỏe và tăng thêm 03 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa truyền thống, huyện tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn có di tích chưa được xếp hạng lập hồ sơ di tích đề nghị cấp trên xét, công nhận xếp hạng di tích và sửa chữa, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hoá bị xuống cấp theo quy định. Hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án tu bổ tôn tạo di tích theo đúng Luật di sản văn hoá, thực hiện chư¬ơng trình xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực cho việc bảo tồn, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hoá và bảo vệ các di sản văn hoá. Tăng cường công tác quản lý lễ hội. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành của huyện tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa tuân thủ các quy định của pháp luật, xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động này, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh.
Tại hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin năm 2017, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận các hình thức khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố và UBND huyện Thanh Oai.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *