Văn hóa cơ sởHuyện Thanh Trì gắn phát triển kinh tế với văn hóa- xã hội

6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất của huyện Thanh Trì đạt gần 3.457 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách đạt gần 670 tỷ đồng, đạt 50,2% so với dự toán của HĐND huyện giao. Cơ cấu kinh tế của huyện Thanh Trì năm […]

6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất của huyện Thanh Trì đạt gần 3.457 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách đạt gần 670 tỷ đồng, đạt 50,2% so với dự toán của HĐND huyện giao.

Cơ cấu kinh tế của huyện Thanh Trì năm 2017 cơ bản vẫn duy trì với những ngành trọng yếu là: nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ. trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 275 tỷ 587 triệu đồng (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước). Các vùng sản xuất tập trung tiếp tục phát huy hiệu quả, bên cạnh đó, huyện cũng đã hình thành được nhiều mô hình sản xuất mới như trồng nấm đông trùng, trồng rau thủy canh… góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Giá trị sản xuất công ghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 2.230 tỷ 322 triệu đồng (tăng 8,3%). Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và tiểu thủ công nghiệp như dệt may, sản xuất lắp ráp thiết bị và sửa chữa. Các khu làng nghề tập trung tiếp tục được củng cố và nhân rộng. Thương mại – dịch vụ đạt 959 tỷ 858 triệu đồng (tăng 12,2%). Các chương trình Hội chợ xuân, Tuần hàng Việt được tổ chức thường xuyên nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi của nhân dân, đồng thời thúc đẩy thương nghiệp phát triển.

Các thiết chế văn hóa được xây dựng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân

Ảnh: Nhân dân

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, các cơ quan chức năng của huyện Thanh Trì quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện khởi công các dự án phục vụ xây dựng NTM; lập hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhất là các công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Thành phố rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao

 Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm. Hiện nay, toàn huyện có 52/65 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 80%, đứng thứ 3 thành phố về tỷ lệ trường đạt chuẩn). 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 80,1%. Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện các chính sách đối với người có công, các gia đình chính sách được huyện chủ động tiến hành. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nông, lâm, thủy sản được huyện tăng cường triển khai ở mọi xã.

Hoàng Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *