Sự kiệnSơ kết 1 năm thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội

Sáng 21/7, Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công […]

Sáng 21/7, Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình; góp ý vào “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 01.

Theo báo cáo đánh giá do đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trình bày, sau 1 năm ban hành, Chương trình 01 của Thành ủy đã được các cấp ủy, các ngành và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Ở cấp Thành phố, khối các ban Đảng Thành ủy đã cụ thể hóa Chương trình 01 bằng việc xây dựng, triển khai 10 đề tài, đề án, chuyên đề, nghị quyết; khối các đoàn thể chính trị – xã hội với 4 đề án, đề tài; các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng gần 300 đề án, chuyên đề, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện Chương trình 01 ở cấp mình.

Sau 1 năm tổ chức thực hiện Chương trình, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố đã có chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nhất là trong việc tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố. Các cấp ủy Đảng trên địa bàn Thành phố đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới… Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ. HĐND TP đã tăng cường công tác giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực còn bức xúc như quản lý đất đai, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hoạt động trông giữ xe trên địa bàn… chất lượng các kỳ họp của HĐND cũng được nâng lên theo hướng phát huy dân chủ và đi vào thực chất.

Cùng với đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND các cấp được nâng lên, quán triệt và thực hiện tốt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”, tăng cường phân cấp cho cơ sở. Chính quyền Thành phố cũng đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được thể hiện rõ nét.

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá kết quả tích cực, toàn diện sau 1 năm thực hiện Chương trình 01, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế, cá biệt có cấp ủy còn mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, bức xúc; công tác nắm bắt dư luận xã hội và định hướng thông tin dư luận, phản bác lại những thông tin bịa đặt, sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội chưa kịp thời; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ở xã, thôn còn bất cập, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận sự tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị Thành phố trong việc triển khai Chương trình 01, nhờ đó, đã đạt được những kết quả đồng bộ và đồng thuận cao, nhất là trong triển khai những nhiệm vụ khó như Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hay như Nghị quyết 09 của Thành ủy về xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nhiều vấn đề phức tạp phát sinh đã được các cấp, các ngành phối hợp, giải quyết hiệu quả.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục rà soát những mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình 01 để tập trung thực hiện, trước mắt từ nay đến cuối năm 2017, phải hoàn thành toàn bộ các đề án, chuyên đề, kế hoạch… cụ thể hóa Chương trình 01 để tập trung thực hiện. Việc xây dựng các đề án, đề tài không quá cầu toàn, song cũng cần rà soát để đưa ra khỏi kế hoạch đối với những đề án, đề tài không có khả năng hoàn thành.

Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý các cấp ủy Đảng trực thuộc hết sức quan tâm công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ động nắm chắc tình hình, nhanh nhạy trong cung cấp thông tin để phản bác lại những quan điển, luận điệu sai trái, nhất là trên mạng xã hội. Cùng với đó, tập trung thực hiện Chương trình 04 và 2 bộ Quy tắc ứng xử, để những nội dung này đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những nơi có những vấn đề dân sinh, bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung khiếu kiện đông người. Các cấp, các ngành cần làm tốt việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định của Thành ủy.

Về “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện, đồng thời gửi xin ý kiến các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc bằng văn bản để đảm bảo các nội dung, tiêu chí sau khi ban hành được khả thi.

Trọng Toàn (HNP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *