TT Tuần Từ ngày Đến ngày
30 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180813 20180817
29 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180806 20180810
28 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180730 20180803
27 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180723 20180727
26 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180716 20180720
25 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180709 20180713
24 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180702 20180706
23 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180625 20180629
22 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180618 20180622
21 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180611 20180615
20 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180604 20180608
19 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180528 20180603
18 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180514 20180520
17 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180507 20180513
16 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180423 20180429