TT Tuần Từ ngày Đến ngày
20 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180604 20180608
19 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180528 20180603
18 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180514 20180520
17 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180507 20180513
16 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180423 20180429
15 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180416 20180422
14 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180409 20180413
13 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180402 20180408
12 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180326 20180401
11 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180319 20180325
10 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180305 20180311
9 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180226 20180304
6 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180205 20180211
5 Lịch làm việc Ban Giám đốc 20180129 20180204
4 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 22/01- 28/01/2018 20180122 20180128