Văn bản: 111/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 111/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 31/08/2018
Ngày ban hành 15/09/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm 111-08-31 (12).signed
Trích yếu nội dung Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Văn bản: 91/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu 91/2017/NĐ-CP
Ngày văn bản 31/07/2017
Ngày ban hành 31/07/2017
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm VanBanGoc_91.2017.ND-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Văn bản: 08/2017/TT-BNV

Số ký hiệu 08/2017/TT-BNV
Ngày văn bản 27/10/2017
Ngày ban hành 15/12/2017
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm VanBanGoc_08.2017.TT-BNV
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Văn bản: 04/2018/TT-BNV

Số ký hiệu 04/2018/TT-BNV
Ngày văn bản 27/03/2018
Ngày ban hành 15/05/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm VanBanGoc_04.2018.TT-BNV
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Văn bản: 10/2017/TT-BNV

Số ký hiệu 10/2017/TT-BNV
Ngày văn bản 29/12/2017
Ngày ban hành 01/03/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm VanBanGoc_10.2017.TT-BNV
Trích yếu nội dung Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Văn bản: 39/2013/QH13

Số ký hiệu 39/2013/QH13
Ngày văn bản 16/11/2013
Ngày ban hành 16/11/2013
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Tệp đính kèm VanBanGoc_thiduakhenthuong
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng

Văn bản: 151/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu 151/2017/NĐ-CP
Ngày văn bản 26/12/2017
Ngày ban hành 01/01/2018
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 151.signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Văn bản: 10/2017/NQ-HĐND

Số ký hiệu 10/2017/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/12/2017
Ngày ban hành 01/01/2018
Người ký duyệt Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tệp đính kèm NQPQ_10_2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Văn bản: 11/2017/NQ-HĐND

Số ký hiệu 11/2017/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/12/2017
Ngày ban hành 01/01/2018
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm NQPQ_11_2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Văn bản: 1433/VBHN-BVHTTDL

Số ký hiệu 1433/VBHN-BVHTTDL
Ngày văn bản 10/04/2017
Ngày ban hành 10/04/2017
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm HN 1433
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Văn bản: 10/2016/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 10/2016/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 19/10/2016
Ngày ban hành 01/01/2017
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm Thongtu10nam2016
Trích yếu nội dung Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

Văn bản: 01/2016/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 01/2016/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 05/04/2016
Ngày ban hành 04/04/2016
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 3635941608246397
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

Văn bản: 62/2014/NĐ-CP

Số ký hiệu 62/2014/NĐ-CP
Ngày văn bản 25/06/2014
Ngày ban hành 07/08/2014
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 62-2014.signed
Trích yếu nội dung Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Văn bản: 3255/QĐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 3255/QĐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 16/09/2016
Ngày ban hành 16/09/2016
Cơ quan ban hành Trung Ương
Người ký duyệt Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Tệp đính kèm 3255
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân nghệ nhân, ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018

Văn bản: 1286/QĐ-SVH&TT

Số ký hiệu 1286/QĐ-SVH&TT
Ngày văn bản 13/10/2016
Ngày ban hành 13/10/2016
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Người ký duyệt GĐ Tô Văn Động
Tệp đính kèm 1286-qd-ca-tru_1
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Ban hành Quy chế liên hoan tài năng trẻ Ca trù Hà Nội năm 2016