Văn hóa cơ sởNgành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 thành phố trực thuộc Trung ương: Tổng kết công tác thi đua năm 2017

Các Sở trong Cụm thi đua đã tổ chức bình xét thi đua năm 2017, suy tôn các đơn vị được đề nghị Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen năm 2017.

Chiều 24/11, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017. Dự hội nghị có ông Lê Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, các Sở trong Cụm thi đua đã thực hiện giao ước đăng ký thi đua năm 2017 và đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Cụm đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm tại Sở VHTT Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị sơ kết, các Sở đã trao đổi những cách làm hay, những mô hình thi đua hiệu quả, qua đó góp phần triển khai hiệu quả phong trào thi đua năm 2017. Việc tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu trong Cụm được chú trọng, đặc biệt là những hoạt động lớn được tổ chức trong năm 2017 như: tuyên truyền phục vụ Năm APEC 2017, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ…
Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành ở từng thành phố đều đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường, đã kịp thời xử phạt các cơ sở vi phạm, nhắc nhở và chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Các Sở trong cụm đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch phục vụ đông đảo người dân và khách du lịch nhân các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương và đất nước. Các đoàn nghệ thuật của các Sở tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ.
Về văn hóa: Hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tiếp tục được kiện toàn và phát huy hiệu quả. Các Sở đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chất lượng các danh hiệu văn hóa từng bước nâng cao; Ban chỉ đạo cấp cơ sở đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản được đảm bảo. Công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật được quan tâm thực hiện với nhiều hiện vật được sưu tầm và hiến tặng.
Về thể dục thể thao: Thể thao thành tích cao luôn được quan tâm đầu tư, tiếp tục duy trì và phát huy thành tích tại một số môn thể thao mũi nhọn của từng thành phố; Phong trào thể dục thể thao quần chúng được tổ chức rộng khắp. Các lễ hội kết hợp thi đấu giao lưu thể thao tại cơ sở ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các ngành, các cấp; Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động triển khai các hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.


Ông Lê Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị


Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng
phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành có thời điểm còn thiếu tập trung, thiếu chuyên sâu, chưa quyết liệt. Khả năng đầu tư, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ra thị trường quốc tế còn hạn chế. Cơ sở vật chất của ngành tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu và tốc độ phát triển của từng thành phố. Cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện,đào tạo VĐV thành tích cao còn thiếu. Công tác đào tạo HLV tài năng, VĐV trẻ còn khó khăn. Một số lĩnh vực như: Quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật quần chúng tình trạng vi phạm vẫn còn phổ biến. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước, thanh, kiểm tra của ngành trong một số lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt…
Trong năm 2018, căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt được, ngành VHTTDL các thành phố tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của ngành, như:
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng gương cán bộ, công chức, viên chức kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy chế làm việc; tích cực tham gia các hoạt động của ngành và hoạt động xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bọ, công chức, viên chức và người lao động.
Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời giải quyết, xử lý các biểu hiện, hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, di sản, di tích danh thắng, lễ hội… Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài, vận động thực hiện xã hội hóa các hoạt động, tranh thủ nguồn lực để phát triển.
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vài trò quản lý điều hành Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị giao. Hình thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực.

Các Sở trong Cụm thi đua đã tổ chức bình xét thi đua năm 2017, suy tôn các đơn vị được đề nghị Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen năm 2017; Đồng thời đã bầu cụm trưởng, cụm phó thi đua năm 2018, theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm đơn vị cụm trưởng và Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng được bầu làm đơn vị cụm phó Cụm thi đua ngành VHTTDL 05 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *