Tin ngànhNgành Văn hóa và Thể thao Hà Nội- Một năm thành công

Toàn Ngành đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình.

Năm 2017 là năm thứ hai Thủ đô thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, năm tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, ngành VHTTDL Thủ đô đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý của ngành; tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ “Năm kỷ cương hành chính 2017”: Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; đổi mới chỉ đạo, điều hành; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát động các phong trào thi đua yêu nước; toàn Ngành đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình.
Năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao đã chú trọng, nỗ lực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, một việc – một đầu mối xuyên suốt; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đảm bảo sự chỉ đạo của Sở đối với các lĩnh vực công tác.

Chương trình văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 100 nămCách mạng Tháng Mười Nga

Trong công tác tổ chức sự kiện, Sở đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao lớn, tiêu biểu là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, cùng nhiều hoạt động phối hợp với các tỉnh, thành phố tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Về công tác văn hóa, gia đình, Sở đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện cũng như công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”. Tham mưu UBND Thành phố ban hành và triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố hướng ứng, thực hiện, bước đầu tạo những chuyển biến tích cực về nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị và văn hóa ứng xử trong các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố.
Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ chính trị thực hiện đúng định hướng, triển khai chủ động, tích cực, có đổi mới, trọng tâm, trọng điểm góp phần làm đẹp cảnh quan, mỹ quan đường phố Thủ đô. Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, Sở đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tăng cường xã hội hóa tổ chức trang trí chiếu sáng các tuyến đường khu vực trung tâm Thành phố; tổ chức phát động Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2017. Tổ chức 45 triển lãm; phối hợp tổ chức 36 triển lãm tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng và khu vực Nhà Bát Giác. Công tác hướng dẫn, đôn đốc tổ chức hoạt động tuyên truyền ở cơ sở đảm bảo thực hiện đồng bộ toàn Thành phố.
Hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục ổn định; việc tu bổ, tôn tạo di tích được quan tâm; lượng khách đến tham quan, khám phá, nghiên cứu ngày một tăng; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh; những vụ việc vi phạm di tích được phát hiện và phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời; nhiều di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn, phát huy giá trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân năm 2017 thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ VHTTDL và thành phố Hà Nội, cơ bản các lễ hội được tổ chức văn hoá, an toàn, tiết kiệm, có những chuyển biến rõ nét so với những năm trước đây.
Một số đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở đã chủ động, sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác phục vụ khách tham quan, du lịch, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu được giao năm 2017, tiêu biểu là các đơn vị: Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Kịch Hà Nội…
Trong lĩnh vực thể dục thể thao, Sở đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017, trở thành ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thê thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017

Thể thao thành tích cao giữ vững vị trí một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc tại các giải thi đấu thể thao trong nuớc, quốc tế và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017: Thi đấu xuất sắc tại SEA Games 29 với đóng góp 22,7% số luợng vận động viên, đạt gần 30% tổng số huy chuơng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Công tác khen thưởng, động viên huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao đuợc tổ chức kịp thời góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các huấn luyện viên, vận động viên nỗ lực, cố gắng trong tập luyện, thi đấu, phấn đấu đạt thành tích cao, mang vinh quang về cho Thủ đô và đất nước.
Hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, được mở rộng cả trong công tác tổ chức hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội đến công tác tuyển chọn, huấn luyện đào tạo huấn luyện viên, vận động viên các bộ môn thể thao.
Bên cạnh thành tích đạt được, ngành vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể, một số lĩnh vực quản lý của ngành như quảng cáo băng rôn, biển hiệu; hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên đường phố… vi phạm còn khá phổ biến. Một số nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ của Thành phố như: Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; Quy hoạch hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030…
Năm 2018, “Năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị”” của Thủ đô; năm thứ ba thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020; với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, ngành Văn hóa và Thể thao quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, từng bước thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm, khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *