Tin ngànhNhững đóng góp tích cực của Hội Cựu chiến binh Hà Nội

Xây dựng Cựu chiến binh Thủ đô là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội có gần 260.000 hội viên. 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh TP đã tích cực vận động hội viên đoàn kết, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố nhiệm kỳ 2012-2017, nhiệm vụ chính trị của hội và của địa phương.


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen cho cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiệnChỉ thị 05-CT/TW – Ảnh: HM

Hội CCB TP đã thường xuyên tuyên truyền và phối hợp tổ chức quán triệt cho hội viên và nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Hội và Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Các cấp hội đã tổ chức 9.545 buổi học tập chính trị cho gần 1,9 triệu lượt hội viên. Phần lớn cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy; tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm chống Đảng của các thế lực thù địch, phê phán những tư tưởng và biểu hiện tham nhũng, lãng phí để bảo vệ uy tín của Đảng. Tại Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020, có 37.537 CCB là đảng viên dự Đại hội, trong đó 11.871 đồng chí được bầu vào cấp ủy các cấp. Các đại biểu CCB tham gia 15.600 ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp trình Đại hội nhiệm kỳ mới với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao.
Lĩnh vực vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững cũng được Hội CCB TP triển khai hiệu quả. Với 2.480 đơn vị sản xuất – kinh doanh cùng hàng vạn gia đình cựu chiến binh tham gia làm kinh tế, 5 năm qua, Hội đã tạo ra 75.400 việc làm thường xuyên cho con, cháu và cựu chiến binh, đóng góp vào ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, 24.179 hội viên CCB đã tự nguyện hiến 925.621m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Điểm nổi bật trong lĩnh vực này là Hội đã thực hiện Đề án 03 về giảm nghèo, xóa nhà dột nát giai đoạn 2014 – 2017. Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ “Giảm nghèo và xóa nhà dột nát” được hơn 13 tỷ đồng (đạt 187,4% kế hoạch); xóa nhà dột nát cho 356 hội viên (hỗ trợ từ 20-40 triệu đồng/nhà); hỗ trợ 255 hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tặng 32 con bò sinh sản.

CCB Nguyễn Văn Hởi, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, một tấm gương làm giàu từ mô hình VAC

Tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội CCB TP đã biểu dương 200 tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội. Đây là những cá nhân khi trở về với thời bình tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho xã hội, trở thành những tấm gương sáng để lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.
Bên cạnh đó, Hội thường xuyên chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố. Hiện nay, toàn TP có 3.234 CCB được bầu làm Chủ tịch, Phó chủ tịch và Trưởng ban Công tác mặt trận các cấp. Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xây dựng mô hình hoạt động “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện”, thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị và kỷ cương hành chính. Phối hợp với lực lượng công an các cấp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đấu tranh, trấn áp tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.Toàn TP đã huy động trên 864 nghìn lượt hội viên tham gia tuần tra canh gác bảo đảm ANTT, cung cấp gần 6600 nguồn tin liên quan đến ma túy, tội phạm; tham gia hòa giải 4.840 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tham gia vận động 14.914 hộ thuộc diện GPMB, trong đó có 2.828 hộ gia đình CCB.
Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, thực tiễn ở cơ sở và nhiệm vụ của địa phương; lấy xây dựng cơ sở hội làm trọng tâm, công tác cán bộ là then chốt, Hội CCB TP Hà Nội đã góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong nhiều năm qua. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm của TP để cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội thành các nội dung, chương trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Cựu chiến binh Thủ đô là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và niềm tin của nhân dân Thủ đô.

Hoàng Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *