Phó Đức Chính: Vì Tổ quốc chết vinh quang

Sáng 22/12, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phối hợp với dòng họ Phó tổ chức Tọa đàm: “Phó Đức Chính – Đại sự không thành chết là vinh! Và cuộc khởi nghĩa Yên Bái”