Văn hóa cơ sởPhúc Thọ: Kiểm tra xét công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2017 tại Trạm Y tế xã Ngọc Tảo

Sau khi kiểm tra và đánh giá, đoàn kiểm tra thống nhất chấm điểm của đơn vị với số điểm 96/100, đạt các tiêu chí để xét công nhận Đơn vị văn hóa năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo (BCĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phúc Thọ về việc kiểm tra xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017, sáng 12/12, đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Lê Thị Thư – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra xét công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại Trạm Y tế xã Ngọc Tảo.


Đồng chí Lê Thị Thư – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Huyện, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.


Đồng chí Vũ Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Trạm y tế xã Ngọc Tảo báo cáo kết quả xây dựng Cơ quan văn hóa Trạm y tế xã Ngọc Tảo

Giai đoạn 2015 – 2017, Trạm Y tế xã Ngọc Tảo triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; tổ chức tốt các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; 100% gia đình cán bộ, viên chức đạt “gia đình văn hóa”. Sau khi thông qua báo cáo kết quả xây dựng “đơn vị đạt chuẩn văn hóa” từ năm 2015 – 2017, BCĐ vận động xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” của Trạm Y tế xã Ngọc Tảo đã tự chấm điểm theo quy định, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ xét và công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” với số điểm 93/100 điểm và đề nghị công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá” năm 2017.
Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa của Trạm y tế xã Ngọc Tảo. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng kiến nghị một số biện pháp để đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng đơn vị văn hóa. Sau khi kiểm tra và đánh giá, đoàn kiểm tra thống nhất chấm điểm của đơn vị với số điểm 96/100, đạt các tiêu chí để xét công nhận Đơn vị văn hóa năm 2017.

Thu Huyền – Hoàng Thoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *