Văn hóa cơ sởQuận Cầu Giấy: Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Vừa qua, quận Cầu Giấy tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thể dục thể thao năm 2017.


Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
Năm 2017, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của quận, đặc biệt là các nội dung chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung và hình thức phong phú như thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử trong các cơ quan Thành phố, công tác CCHC và các nội dung về “Năm kỷ cương hành chính 2017… Công tác xây dựng các mô hình văn hóa cũng được quận tập trung đẩy mạnh, gồm gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Năm 2017, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn quận đạt 91,93% (48.434 hộ); có 82,81% (236 tổ) tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa”.

Quận Cầu Giấy thực hiện tốt “Năm trật tự văn minh đô thị”

Quận tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Năm trật tự văn minh đô thị”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường sống “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, duy trì và nâng cao chất lượng “Đoạn đường tự quản”, phát động mô hình “sử dụng đồ tái chế trồng cây xanh” trong cộng đồng dân cư như mô hình “Góc xanh” bảo vệ môi trường tại phường Quan Hoa; vận động các hộ kinh doanh và nhân dân không bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục tập trung ra quân bóc xóa gắn với xử lý kiên quyết, triệt để các các trường hợp quảng cáo rao vặt trái phép, thống kê 71 số điện thoại quảng cao rao vặt, xử phạt vi phạm hành chính với 05 trường hợp quảng cao rao vặt trái phép với số tiền 11 triệu đồng…
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú. Mô hình “Tự phòng, tự quản” gắn với phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được duy trì. Năm qua, quận đã huy động hàng ngàn lượt quần chúng nhân dân tham gia tuần tra canh giác giữ gìn an ninh trật tự tại các cụm dân cư. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, năm qua đã thực hiện hòa giải 212/239 vụ, đạt tỷ lệ 88.7%.
Cùng với đó, phong trào thể dục thể thao được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 40%; tỷ lệ gia đình tập luyện thể thao thường xuyên đạt 30%; tỷ lệ chiến sĩ công an tập luyện thể thao thường xuyên đạt 99,5%, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Năm 2017, nhiều đơn vị của quận đã vinh dự được Sở văn hóa thể thao công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao cấp Thành phố, quận Cầu Giấy được UBND TP tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội thể dục thể thao năm 2017.
Trọng tâm năm 2018, quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”,. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, các hoạt động nhân đạo từ thiện nhằm xây dựng tốt đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thu Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *