Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Bình luận

    1. Thưa Quý công dân!
      Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 8/11/2016 của Bộ VHTTDL về Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

      Để Thông tư Yoga đi vào hoạt động, văn bản này phải được Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL. Hiện nay quyết định này chưa được Bộ trưởng ký ban hành, do vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho hoạt động của môn Yoga vẫn áp dụng theo thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho hoạt động của môn thẩm mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *