Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển nhiên liệu và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *