Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tham gia tổ chức liên hoan Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *