Lệnh báo động lũ tại Kim Quan số 10/L-BCH hồi 19h00 ngày 21/7/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *