Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố hà Nội năm 2017

CV 672 522 QĐ-UBND qdub-1665-2017-01_signed

CV 672 522 QĐ-UBND

qdub-1665-2017-01_signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *