Thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc

Bình luận

 1. Tôi có thể xem nghị định hay thông tư nào quy định về Thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử?
  Trân trọng./.

  1. Kính thưa Quý công dân!

   Công dân vui lòng tìm kiếm các Văn bản sau trên hệ thống tìm kiếm Internet.

   – Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
   – Thông tư 08/2000/TT – BVHTTDL ngày 28/4/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử.
   – Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

   Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *