Thông báo về việc Gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Bình Định

Thời gian nhận tác phẩm: đến hết ngày 15/7/2018 (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

Thời gian nhận tác phẩm: đến hết ngày 15/7/2018 (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *