Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Nhân kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 – 24/02/2018), Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

Nhân kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 – 24/02/2018), Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *