Bảo tồn - Bảo TàngTăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích ở huyện Mỹ Đức

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tôt Luật Di sản văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành vi […]

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tôt Luật Di sản văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành vi làm xâm hại đến di tích, di vật; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường di tích; thực hiện nếp sống văn minh tại di tích; thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định, thường xuyên kiểm tra việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Không tự ý tu sửa hiện vật, tu bổ, cải tạo, xây dựng trong phạm vi bảo vệ của di tích khi chưa có thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trong công tác phòng chống cháy nổ và bảo vệ di tích trong mùa mưa bão, Ban bảo vệ di tích phải có phương án, phương tiện phòng chống cháy, nổ tại chỗ, sẵn sàng ứng phó các trường hợp nếu xảy ra sự cố cháy tại di tích. Bên cạnh đó, Ban quản lý di tích thực hiện bài trí, sử dụng hiện vật, đồ thờ trang trí trong di tích theo đúng sơ đồ, hồ sơ; đảm bảo, phù hợp với tính chất, quy mô, cảnh quan và thuần phong mỹ tục tại di tích. Chỉ được tiếp nhận hiện vật, đồ thờ khi đã được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định, hướng dẫn. Có biện pháp quản lý hiện vật, tài sản thuộc di tích, phòng chống trộm cắp tượng phật, di vật, cổ vật trong các di tích.

Trường Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *