Số hiệu Ngày cấp Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
2793/SVHTT-QLNT 31/07/2017 Văn hoá Tổ chức chương trình "Mong manh Concert-Fragile Concert" Tải về
2762/SVHTT-QLNT 28/07/2017 Văn hoá Trả lời kết quả kiểm tra VHP nhập khẩu số 86/SVH&TT - QLNT ngày 07/7/2017 Tải về
2758/SVHTT-QLNT 27/07/2017 Văn hoá Kết quả kiểm tra VHP tại giấy phép nhập khẩu sô 90/SVHTT-QLNT ngày 10/7/2017 Tải về
137/GPNT-SVH&TT 27/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
138/GPNT-SVH&TT 26/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
141/GPNT-SVH&TT 26/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
135/GPNT-SVH&TT 25/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
136/GPNT-SVH&TT 25/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
139/GPNT-SVH&TT 25/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
2706/SVHTT-QLNT 25/07/2017 Văn hoá Tổ chức chương trình "Ngày Hội mùa hè Natsu Matsuri 2017" Tải về
2707/SVHTT-QLNT 25/07/2017 Văn hoá Tổ chức chương trình "Lễ ra mắt dịch vụ B _Select của sản phẩm vỏ xe Bridgestone" Tải về
143/GPNT-SVH&TT 25/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
131/GP-SVH&TT 21/07/2017 Văn hoá Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,ghi hình Ca múa nhạc và sân khấu Tải về
130/GP-SVH&TT 21/06/2017 Văn hoá Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,ghi hình Ca múa nhạc và sân khấu Tải về
2666/SVHTT-QLNT 21/07/2017 Văn hoá Kết quả kiểm tra VHP tại giấy phép nhập khẩu số 112/SVH&TT-QLNT ngày 17/7/2017 Tải về