Quy tắc ứng xử

Triển khai các quy tắc ứng xử: Xây dựng mô hình thực hiện từ cơ sở

Để các quy tắc ứng xử thực sự đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo Chương trình 04 sẽ triển khai mô hình từ cơ sở

Để các quy tắc ứng xử thực sự đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo Chương trình 04 sẽ triển khai mô hình từ cơ sở, trước tiên là thí điểm tại các quận, huyện: Tây Hồ, Cầu Giấy, Mỹ Đức, Sóc Sơn… từ đó rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc-Ảnh: Gia Huy

Sáng 7/3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 – 2020”.

Xác định rõ đối tượng tuyên truyền
Một trong những nội dung lớn của Chương trình 04 triển khai trong năm 2017 là ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến nay, các cơ quan, đơn vị và các địa phương đã triển khai các Quy tắc, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.
Đối với Quy tắc ứng xử, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng, xử lý văn bản và hồ sơ công việc kịp thời, xác định đây là việc làm thường xuyên và lâu dài nhằm tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.
Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đã thực hiện phổ biến, quán triệt đến các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là thành viên Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp. Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh trong quy tắc, các cơ quan, đơn vị đã niêm yết công khai quy tắc tại nhà văn hóa thôn làng, tổ dân phố, các điểm di tích, tăng cường thời lượng và tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trên hệ thống truyền thông.
Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đánh giá, kết quả đạt triển khai các quy tắc ứng xử vẫn chưa rõ rệt. Vẫn còn những vi phạm của cán bộ, công chức trong ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân gây bức xúc trong dư luận. Ứng xử của người dân trong gia đình và nơi công cộng chưa có chuyển biến tích cực. Bạo lực gia đình, ứng xử thiếu văn minh, văn hóa, vô cảm vẫn chưa được hạn chế…
Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ban chỉ đạo đã xác định nguyên nhân chưa chuyển biến trong triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh và các quy tắc ứng xử, đó là: Việc tăng dân số và cơ cấu dân số thay đổi liên tục (mỗi năm Hà Nội trung bình tăng 200 nghìn dân và có khoảng 2 triệu lao động tự do) đẫn đến công tác tuyên truyền còn chung chung, không xác định rõ đối tượng tuyên truyền nên nội dung quy tắc chưa đi vào cuộc sống. Thứ hai là chưa có chế tài và những nội dung có thì cũng thực hiện không nghiêm.
Chính vì vậy, năm 2018, Ban chỉ đạo Chương trình 04 xác định đối tượng là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố; đội ngũ học sinh, sinh viên; đoàn viên hội viên các đoàn thể. Từ các đối tượng này sẽ đưa ra các giải pháp khác nhau, trước hết là công tác tuyên truyền cho từng đối tượng và phân công từng cơ quan thực hiện.
Ban chỉ đạo Chương trình 04 xác định sẽ thực thí điểm tại các quận, huyện là Tây Hồ, Cầu Giấy, Mỹ Đức, Sóc Sơn… từ đó rút kinh nghiệm thặc hiện tại các địa bàn khác và tại mỗi nơi thí điểm phải thực hiện đến từng đơn vị, từng tổ dân phố. Bên cạnh đó, công tác giám sát của HĐND sẽ được tăng cường hơn nữa.

Phải có kết quả rõ rệt trong thực hiện các quy tắc ứng xử
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá, Chương trình 04 là chương trình rất quan trọng trong 8 chương trình công tác của Thành uỷ bởi văn hoá là nền tảng của xã hội, kinh tế muốn phát triển thì văn hoá-xã hội phải phát triển. Cũng chính vì vậy, việc xây dựng giải pháp thực hiện Chương trình 04 trong những năm tới là rất quan trọng để bảo đảm các mục tiêu phát triển của Thành phố.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá trong 2 năm qua Chương trình 04 đã có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, khu dân cư, tổ dân phố, duy trì và bảo tồn được nhiều nét văn hoá đẹp của Thủ đô.
Về kế hoạch triển khai 2 quy tắc ứng xử trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2020 phải đạt được kết quả rõ rệt, rõ nét trong hệ thống cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị Thành phố.
“Các cơ quan của Thành phố phải coi đây là nhiệm vụ, phải xây dựng kế hoạch thực hiện và phải có chuyển biến rõ rệt. Vì vậy, các đề xuất, đề nghị phải hình thành được mô hình triển khai trong thời gian tới, cụ thể là tập trung mô hình từ gia đình, tổ dân phố, khu dân đến xã, phường, quận, huyện và Thành phố”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu những trường hợp ứng xử thiếu văn hoá cần phê phán ngay từ trong gia đình và từ trong khu dân cư. Bên cạnh đó là vai trò của người đứng đầu, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không gương mẫu thì người dân cũng không thể tiếp thu. Mỗi quận, huyện, xã, phường cần tổ chức kiểm tra chéo để học điểm tốt và phát hiện ra những điểm hạn chế của từng đơn vị.
Về công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử tại nơi công cộng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu rõ cần xác định những nơi dễ xảy ra ứng xử còn bất cập nhưng tại các chợ, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, bến xe, văn hoá giao thông… để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Đối với quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh: “Thực tế cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố phải nhận thức là cơ quan phục phụ, chính quyền phục vụ, thay đổi tư duy của chính bản thân thì mới tránh được việc ứng xử chưa đúng mực với người dân, doanh nghiệp”.

Theo Thanglong.chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *