Văn bản: 10/2017/NQ-HĐND

Số ký hiệu 10/2017/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/12/2017
Ngày ban hành 01/01/2018
Người ký duyệt Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tệp đính kèm NQPQ_10_2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.