Văn bản: 1614/SVHTT-NSGĐ

Số ký hiệu 1614/SVHTT-NSGĐ
Ngày văn bản 10/05/2017
Ngày ban hành 10/05/2017
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Tệp đính kèm CV 1614 TTBCĐ_1
Trích yếu nội dung Đề nghị báo cáo,kết quả thực hiện Chương trình 04/Ctr-TU