Văn bản: 28/HD – BTGTU

Số ký hiệu 28/HD – BTGTU
Ngày văn bản 23/01/2017
Ngày ban hành 23/01/2017
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 28-HD_1
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP HN năm 2017