Văn bản: 3048/SVHTT-NSVH

Số ký hiệu 3048/SVHTT-NSVH
Ngày văn bản 09/09/2016
Ngày ban hành 09/09/2016
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Tệp đính kèm
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình 04-CTr-TU của Thành ủy về Phát triển văn hóa-xã hội,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô,xây dựng người Hà Nội thanh lịch,văn minh giai đoạn 2006-2020