Văn bản: 3173/BC – SNV

Số ký hiệu 3173/BC – SNV
Ngày văn bản 07/01/2017
Ngày ban hành 07/12/2017
Tệp đính kèm 3173_1
Trích yếu nội dung Tình hình triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy, kế hoạch số 165/ KH - UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP năm 2017 của Sở Nội vụ